Niet afgesloten auto gestolen, moet verzekeraar uitbetalen?

Een 74-jarige man laat zijn autosleutels in de auto liggen en heeft de deur niet op slot gedaan. Vervolgens wordt de auto gestolen en een week later in brand gestoken. De auto is ’total loss’ verklaard. De man spreekt de verzekering aan om de schade uit te keren voor de diefstal en de brand. De verzekeraar weigert uit te keren, omdat de man onvoldoende zorg in acht heeft genomen om de diefstal te voorkomen.

Situatie

In juni 2015 was de eiser rond middaguur bezig op zijn akker en had zijn Volkswagen Tiguan op de toegang van de akker geparkeerd. De toen 74-jarige man had de autosleutels in de auto gelaten om te voorkomen dat hij deze zou verliezen tijdens zijn werkzaamheden. De auto was niet afgesloten.

Een half uur later ontdekt de man dat zijn auto gestolen is. Een week later wordt de auto ook nog eens in brand gestoken. De auto wordt ’total loss’ verklaard. De taxateur van de verzekeraars (waaronder Delta Lloyd) stelt de dagwaarde vast op € 12.500,-.

Eis auto eigenaar

De man eist van de verzekeraars een betaling van € 12.750,-. Daarbij eist de man wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag van de diefstal, dan wel de dag van de brandstichting en de buitengerechtelijke kosten van € 902,50.

Verweer Delta Lloyd e.a.

De verzekeraars willen niet uitkeren, omdat zij van mening zijn dat de 74-jarige man onvoldoende zorg in acht heeft genomen doordat hij de auto niet had afgesloten en de sleutels in de auto had gelaten. De verzekeraars zijn ook van mening dat er na de diefstal geen verzekerd belang meer is en dat daarom de brand ook niet vergoed hoeft te worden.

Voor de nalatigheid verwijzen de verzekeraars naar de polisvoorwaarden, citaat:

……wanneer u voldoende zorg heeft betracht om schade door diefstal, inbraak (of poging tot inbraak), joyriding, verduistering of oplichting te voorkomen. Er is in ieder geval geen sprake van voldoende zorg als het motorrijtuig onbeheerd (daarmee wordt bedoeld zonder direct toezicht van een verzekerde) wordt achtergelaten terwijl:

– het motorrijtuig onvoldoende is afgesloten en/of;
  – de motorrijtuigsleutels in het motorrijtuig zijn achtergelaten en/of;
    – de motorrijtuigsleutels anders dan in een goed afgesloten ruimte zijn achtergelaten.

Beoordeling van de rechter

In deze zaak zal ik 2 zaken onderscheiden:

– Uitkering op basis van diefstal

– Uitkering op basis van brand

Uitkering op basis van diefstal

De rechter stelt vast dat de 74-jarige man zijn Volkswagen niet heeft afgesloten en de sleutels in de auto heeft gelaten. Dit wordt in de polisvoorwaarden juist genoemd als reden om geen uitkering te hoeven doen. Op basis hiervan oordeelt de rechter dat hij onvoldoende zorg heeft gedragen om diefstal te voorkomen. Het maakt dan niet uit of de sleutels onder de mat of onder een jas of pet gelegd waren door de 74-jarige man.

Op basis hiervan oordeelt de rechter dat de 74-jarige man geen beroep kan doen op een vergoeding van de schade ten gevolge van de diefstal.

Uitkering op basis van brand

In de polisvoorwaarden staat dat verlies en schade aan de auto door brand vergoed wordt. De rechter kan het standpunt van Delta Lloyd e.a. niet volgen waarin ze zeggen dat na de diefstal iedere vorm van verzekeringsdekking ontbreekt. De verzekeraars verwijzen hierbij niet naar polisvoorwaarden of algemene voorwaarden. In de voorwaarden staat ook niet dat de eigenaar de auto in bezit moet hebben en een brand is een geheel eigensoortig evenement, aldus de rechter.

De rechter oordeelt dan ook dat de uitkering op basis van de schade die is ontstaan door de brand wel vergoed moet worden door de verzekeraars.

Oordeel

De rechter veroordeelt de verzekeraar tot:

– Betaling van € 12.750,- en de wettelijke rente vanaf het moment dat de auto uitgebrand is.

– Betaling van de buitengerechtelijke kosten van € 902,50.

– Betaling van de proceskosten, begroot op € 1.199,55.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar de onderstaande link:

Rechtbank Limburg, uitspraak 08-03-2017, zaaknummer 5332763 cv16-8508

Tot slot

In dit geval moet de verzekeraar uitbetalen. Was de auto echter alleen gestolen dan had de verzekeraar niet hoeven uitbetalen, aangezien de auto eigenaar de auto niet had afgesloten. Bepalend hierin was of het beschreven staat in de polisvoorwaarden. Opvallend is wel dat de verzekeraar ook bij brand niet wilde uitkeren, zonder dat ze hier een overtuigende basis voor konden aandragen.

Vraagt u zich ook af uw verzekeraar uw vordering wel terecht heeft afgewezen? Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat uw mogelijkheden kunnen zijn.