Onzekerheid voor zzp-ers

Vandaag ligt de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie ter beoordeling in de Eerste Kamer. Doel van deze wet is onder andere om schijnzelfstandigheid tegen te gaan en de gevolgen van verkapte arbeidscontracten weer bij de werkgever neer te leggen. Op dit moment kan de belastingdienst de naheffing alleen bij de zzp-ers neerleggen.

Nederland heeft ruim 800.000 zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Zzp-ers worden voor de belastingdienst gezien als ondernemer als ze voldoen aan de eisen van ondernemerschap. Belangrijke criteria zijn dat ze meerdere opdrachtgevers dienen te hebben en zich moeten profileren als ondernemer.

Dit zorgt al jaren voor discussie en de Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes wil dit verbeteren door de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA). De uitwerking van de wet krijgt vorm door het aangaan van de opdracht met gebruik van een modelovereenkomst. Deze overeenkomsten worden geaccordeerd door de belastingdienst. Per sector zou een specifieke modelovereenkomst moeten gelden.

Ondanks de goede bedoelingen van Staatssecretaris lijkt deze wetgeving, zoals vaker het geval is, tot overregulering. Zowel de zzp-er als de opdrachtgever verkeren nu in onzekerheid of de huidige overeenkomsten nog voldoen of dat deze opgeschort dienen te worden tot er voldoende modelovereenkomsten worden gepubliceerd. Op dit moment zijn er nog slechts 2 modelovereenkomsten gepubliceerd.

In september 2015 heeft de Eerste Kamer al kritische vragen neergelegd bij de staatssecretaris en vandaag zal de wet beoordeeld worden door de Eerste Kamer.