Pech na garagebezoek, facturen voor de auto eigenaar?

Casus

Na de aankoop van een wat oudere DAF brandweerauto gaat de eigenaar naar een garage voor een kleine beurt. Hij vraagt ook om naar de motor te kijken, omdat deze niet lekker loopt. De garage loopt de auto na en geeft aan dat de motor goed loopt. De eigenaar betaalt de factuur van deze onderhoudsbeurt.  

Na dit garagebezoek volgen een aantal pechgevallen waarbij de auto moet worden weggesleept en gerepareerd. Drie keer in totaal, met drie bijbehorende facturen.

Als de auto dan nog een keer met pech komt te staan, wordt de auto weer nagekeken door de garage. Deze keer komen ze er achter dat de brandstoftank vervuild is. Dit euvel wordt verholpen door de garage en ook nu krijgt de eigenaar van de auto een factuur.  

Maar hij weigert de facturen 2 tot en met 5 te betalen. Naar zijn mening had de garage het probleem bij de eerste keer al moeten opsporen en verhelpen. De pechgevallen hadden daarmee voorkomen kunnen worden en dan had hij de facturen nooit hoeven betalen.

Vordering

Het garagebedrijf stelt dat de facturen 2 tot en met 5 gewoon betaald moeten worden door de auto eigenaar. Er staat op dat moment een vordering open van € 3.623,67 (incl. incassokosten en rente).

Verweer

Een dure grap voor de auto eigenaar die het er niet mee eens is. Voor hem is het duidelijk dat de garage al bij de eerste keer had moeten zien waar het euvel zat. Bij die afspraak heeft hij al aangegeven dat de motor niet lekker loopt. Daarom vindt hij dat hij de overige facturen niet hoeft te betalen.

Beoordeling

De kosten zijn al gemaakt, maar wie is er verantwoordelijk voor de betalingen daarvan? In de wet staat dat bij aanneming van werk de opdrachtgever een redelijke prijs verschuldigd is aan de opdrachtnemer. De opdracht aan de garage was dat de auto een kleine beurt zou krijgen, met als aantekening dat de motor niet lekker liep. Wat is een redelijke prijs voor dit werk en horen de pechgevallen wel binnen deze opdracht?

Dat de auto eigenaar de eerste factuur heeft betaald is helemaal terecht, aldus de rechter. Deze kosten zijn zeker voor hem omdat hij de opdracht heeft gegeven. De garagehouder heeft voldoende aangetoond dat hij de beurt heeft uitgevoerd en dat de motor daarna weer goed liep.

Het eerste pechgeval had nog niet gelinkt hoeven worden aan de opmerking van de auto eigenaar bij de kleine beurt dat de motor niet lekker liep. Dus de reparatiekosten van deze keer zijn voor de eigenaar van de auto.

De volgende pechgevallen hadden een belletje moeten laten rinkelen bij de garage. Omdat er herhaling komt van eerdere pech had de garage kunnen bedenken dat er blijkbaar een onderliggend probleem bij de auto is. Omdat het bedrijf het heeft nagelaten dit te controleren komen pechgevallen 2 en 3 voor kosten van de garage.

De laatste factuur vloeit voort uit de ontdekking van de vervuilde brandstoftank en reparatie daarvan. Redelijk is dat de eigenaar van de auto deze kosten betaalt. Het probleem aan de auto is hiermee verholpen. De rechter gaat er niet in mee dat de garage het probleem al bij de eerste onderhoudsbeurt had moeten zien. Het garagebedrijf heeft aangegeven dat bij een kleine beurt er niet arbeidsintensief naar de motor wordt gekeken. Omdat de auto daarna weer lekker reed, leek het probleem verholpen te zijn.

Beslissing

De auto eigenaar moet de facturen van het eerste pechgeval en de laatste reparatie wel betalen met de bijbehorende handelsrente. De overige facturen zijn niet terecht.  Omdat de auto eigenaar het meest in het ongelijk is gesteld moet hij ook de proceskosten betalen.

 

Het totaal van de nog te betalen facturen                                                                        € 1.470,80
Wettelijk vastgestelde incassokosten over de factuurbedragen                                     €     220,62
Wettelijke handelsrente v.a. verval facturen tot voldoening                                           nader te bepalen
Proceskosten totaal                                                                                                             €     946,89

Subtotaal                                                                                                                                     € 2.638,31

De auto eigenaar hoeft uiteindelijk dus niet alle facturen te betalen. De rechter legt ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij de garage neer. Heeft u een geschil met een garage of bent heeft u een autogarage en wenst u advies neem vrijblijvend contact met ons op.

Ten slotte

Heeft u een discussie gekregen over een te betalen factuur? Wij helpen u graag verder met onze juridische dienst. Ons unieke concept is de combinatie van een incassodienst met een juridische tak. Niet betaalde facturen kunnen wij voor u incasseren middels een incasso-opdracht.  Mocht dit niet voldoende zijn dan hebben wij ervaring met de juridische vervolgstappen die dan te nemen zijn. Neem contact op om uw casus te bespreken. 

Uitspraak Rechtbank Gelderland, 23 september 2020, zaaknummer 8669516 CV EXPL 20-7006