Roompot stuurt vergeten iPad na, maar die komt nooit aan

Een Duitse toerist had een vakantie geboekt in een vakantiepark van Roompot. Bij het vertrek uit het huisje had de vakantieganger zijn iPad laten liggen in de vakantiewoning. Dezelfde dag neemt hij contact op met de receptie van het vakantiepark. Ze spreken af dat de iPad naar de vakantieganger in Duitsland wordt verzonden, maar dit pakket komt nooit aan.

Roompot had inmiddels de iPad gevonden en verstuurt deze onverzekerd en niet aangetekend naar de Duitse vakantieganger.

Deze iPad komt niet bij de vakantieganger aan. De vakantieganger (eiser) stelt dat er een aanmerkelijk risico is genomen doordat de zending niet aangetekend of verzekerd verstuurd is en stelt dat Roompot daarmee haar zorgplicht van een goed bewaarder heeft geschonden.

Vordering

Hierdoor vordert hij € 650,- (dagwaarde iPad) als schadevergoeding, 181,50 als schadevergoeding voor buitengerechtelijke kosten en de proceskosten.

Beoordeling

De rechter is van mening dat de vakantieganger er zelf voor had moeten zorgen dat hij de iPad bij vertrek mee zou nemen. Nadat Roompot de iPad had gevonden moest Roompot wel de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, mede door de met eiser gemaakte afspraken.

De eiser stelt eerst dat hij met de receptioniste had afgesproken dat hij de kosten voor de aangetekende verzending voor zijn rekening zou nemen. Roompot bestrijdt dat een aangetekende verzending is afgesproken. Later geeft de eiser aan dat hij er vanuit gegaan was dat de iPad per aangetekende zending verstuurd zou worden.

Omdat in eerdere mailverkeer ook niet gesproken is dat er een afspraak was van verzekerde of aangetekende verzending is dit voor de rechter niet aannemelijk.

De rechter geeft aan dat hij niet meegaat in het standpunt dat Roompot de iPad helemaal niet verzonden zou hebben.

Oordeel

De rechter oordeelt dat Roompot niet is tekortgeschoten in de te verlangen zorgvuldigheid. Een feit van algemene bekendheid is dat poststukken doorgaans de geadresseerde bereiken. Er is geen grond dat dit in Duitsland niet het geval zou zijn.

De rechter geeft ook aan dat de dagwaarde van € 650,- onvoldoende onderbouwd is en dat € 250,- meer in de lijn zou liggen. Hierdoor zou een verzekerde verzending minder aannemelijk zijn voor Roompot.

De volgende gronden doen de rechter oordelen om de eiser niet in het gelijk te stellen:

> Gezien het feit dat niet vaststaat dat de vakantieganger de verzendkosten zou vergoeden

> Gelet op het beperkte risico van verlies van de iPad bij verzending

> Door de beperkte dagwaarde staat een verzekerde verzending (kosten € 50,-) niet in een redelijke verhouding tot de dagwaarde.

De eiser wordt dus in het ongelijk gesteld en veroordeeld tot betaling van de proceskosten van Roompot begroot op € 200,-.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar onderstaande link:
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, uitspraak 03-02-2016, zaaknummer 4359869.

Heeft u ook een geschil, neem vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u verder.