Schikking treffen?

Het uitgangspunt van Blue Ocean Juristen is om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing.

Er kan altijd een reden zijn waardoor het op een bepaald moment lastig is een rekening te voldoen. Graag gaan we met u in gesprek om tot een oplossing te komen. We zullen een inschatting maken van de situatie en indien noodzakelijk zullen we gezamenlijk op zoek gaan naar een passende oplossing.

Maatwerk

Blue Ocean is altijd op zoek naar passende oplossingen

Een schikking noodzakelijk?

Wij staan u altijd te woord!

Testimonial

Het uitgangspunt van Blue Ocean is een vruchtbare samenwerking, dit is zichtbaar in alles...

VEEL GESTELDE VRAGEN

Kan ik direct contact met Blue Ocean opnemen?

Blue Ocean is altijd persoonlijk te benaderen. Dit is mogelijk per telefoon, per email of door een afspraak op kantoor.

Kan ik in termijnen betalen?

Bij een aanmaning of herinnering zijn de betaaltermijnen verstreken. Indien u kan aantonen dat termijnen noodzakelijk zijn voor uw financiële positie en deze positie in de toekomst wel te garanderen is, gaan we graag met u in gesprek voor een passende oplossing.

Kan ik uitstel van betaling vragen?

Wij streven naar passende oplossingen voor alle partijen. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk uitstel te krijgen van de betaling. U kan hiervoor contact met ons opnemen.

Ik ben het niet eens met de vordering, wat kan ik doen?

Wij nemen vooraf de vordering door met onze cliënten. Hierbij maken we een beoordeling of de vordering terecht is alvorens de schuldenaar benaderd wordt.

Bent u het toch niet eens met de vordering dan vernemen we dit graag van u, zodat we de vordering kunnen toelichten of zo nodig ons oordeel bijstellen.

Call Now Button