Slapend dienstverband verleden tijd?

Op 18 september 2019 heeft advocaat-generaal De Bock van de Hoge Raad een advies uitgebracht over slapende dienstverbanden. In het advies komt De Bock tegemoet aan de werknemers die een einde van hun dienstverband eisen in verband met langdurige ziekte. Nu kan het nog gebeuren dat een werkgever een werknemer in dienst houdt, ondanks arbeidsongeschiktheid. De reden hiervoor is het ontlopen van de transitievergoeding.

Wet compensatie transitievergoeding

Er is inmiddels een wet waarin is geregeld dat werkgevers bij het UWV compensatie kunnen aanvragen voor de vergoeding aan een langdurig zieke werknemer. Hierdoor wordt de werkgever niet meer op hoge kosten gejaagd. De kosten voor een bedrijf kan niet meer als excuus ingezet worden om een werknemer niet te ontslaan.
Als er zicht is op verbetering in de omstandigheden van de arbeidsongeschikte liggen de zaken anders. Als er uitzicht is op herstel van de arbeidsongeschikte werknemer, dan kan een werkgever deze persoon op de loonlijst laten staan.

Wat is een slapend dienstverband

Stel je raakt langdurig arbeidsongeschikt, na twee jaar mag een werkgever u ontslaan. Bij wet is geregeld dat dit niet in de eerste twee jaar van een ziekteperiode mag. Als u twee jaar of langer in dienst bent bij de werkgever kunt u recht hebben op een transitievergoeding.
Op dit moment zijn er werkgevers die onder deze transitievergoeding proberen uit te komen door de arbeidsongeschikte wel op de loonlijst te houden. De werknemer ontvangt een loonstrookje voor €0,00.

Rechtszaak

Het advies vanuit advocaat-generaal De Bock is gekomen na vragen uit een rechtszaak tussen een bedrijf en haar werknemer. De werknemer van dat bedrijf is langdurig ziek en leeft nu van een WIA-uitkering. Deze uitkering is niet voldoende om van te leven en er is geen zicht op verbeteringen in de omstandigheden van de werkgever. Het bedrijf waar deze werknemer voor werkzaam was wil het arbeidscontact niet beëindigen. Een slapend dienstverband tot gevolg.

Zie voor de rechtszaak hier

Uitspraak

De Hoge Raad doet later nog een uitspraak in deze zaak. Het advies van advocaat-generaal De Bock is een onafhankelijk advies. De Hoge Raad kan zelf beslissen iets met dit advies te doen of het naast zich neer te leggen.

Onze dienstverlening

Wilt u hulp bij ontslag en transitievergoeding? Neem contact met ons op of kijk eens op onze pagina over ontslag.