Speedboot toch aan een ander verkocht na hoger bod op marktplaats

Via marktplaats wordt een speedboot verkocht voor € 4.650,-. Echter ontvangt de verkoper een beter bod en verkoopt de speedboot aan een ander. De oorspronkelijke koper kan anderhalve maand later de speedboot toch nog weer van deze andere partij kopen, maar dan voor € 9.000,-. Hij koopt de speedboot voor € 9.000,-, maar besluit de oorspronkelijke verkoper aansprakelijk te stellen voor dit verschil.

Situatie

De gedaagde heeft op 16 januari 2016 een speedboot op Marktplaats.nl te koop gezet. Het betreft een speedboot SeaDoo Speedster 155 PK. Er kan geboden worden vanaf € 4.750,-.

De eiser toont direct interesse in de speedboot en de partijen hebben divers contact via e-mail, WhatsApp en telefoon. Verkoper heeft aangegeven dat de startmotor kapot is.

Er wordt afgesproken dat de verkoper de startmotor laat maken en dat de koper de speedboot dan voor € 4.650 mag hebben.

Mailverkeer

’s Avonds mailt de verkoper naar de koper waarin de koop wordt bevestigd:

„Ik begrijp je antwoord echter is het ook een bevestiging van de koop. Dat wil ik dan ook graag bevestigen per mail (officieel) en uiteraard staat daarin dat ik het geld terug stort als het niets word, hoewel dat laatste niet het geval zal zij als je hem ziet. Laat staan er mee vaart.”

De koper reageert dat hij 250 euro extra wil aanbetalen en de rest als de startmotor is gerepareerd.

De verkoper heeft ondertussen de advertentie nog op Marktplaats staan en krijg nieuwe biedingen binnen. Vervolgens reageert de verkoper in de middag richting eiser dat hij een andere koper heeft gevonden die meer heeft geboden.

De koper wijst de verkoper op het feit dat ze een koopovereenkomst zijn aangegaan, maar geeft uiteindelijk aan bereid te zijn om € 5.000,- te betalen zonder dat de startmotor gerepareerd hoeft te worden, om zo de verkoper tegemoet te komen. Hierbij geeft de koper aan dat als de verkoper hier niet op ingaat hij zich tot zijn rechtsbijstandverzekeraar zal wenden.

De verkoper reageert met de mededeling:

„Gezien je toon besloten de boot niet meer aan jou te verkopen. Ik vind het heel erg bedreigend overkomen allemaal en de toon die je zet in de laatste mail en zie ik als dreigementen van jouw zijde”

Speedboot verkocht aan een ander

De verkoper heeft de speedboot vervolgens een weekje later verkocht aan een ander voor € 5.400,- met een kapotte startmotor.

Een kleine anderhalve maand later koopt de eiser (eerste koper) de boot weer van de derde aan wie de boot in januari verkocht was. De eiser heeft € 9.000,- betaald, waarbij er een andere trailer was en een nieuwe startmotor.

De eiser heeft de speedboot getaxeerd na aankoop en de waarde is geschat op een waarde van € 9.000,- en de trailer op € 1.250,-.

De uiteindelijke koper stelt de verkoper aansprakelijk voor de schade die is ontstaan doordat hij de speedboot alsnog heeft kunnen kopen, maar tegen een hogere prijs.

Eis

De koper eist:

– € 4.350,- verschil aankoopprijs

– € 21,05 wettelijke handelsrente

– € 378,- taxatiekosten

– € 560,- buitengerechtelijke incassokosten

– Veroordeling van de gedaagde in de kosten van deze gerechtelijke procedure.

Beoordeling

De kantonrechter stelt vast dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen op 16 januari 2016. De verkoper stelde dat hij de overeenkomst niet meer na hoefde te komen, omdat de koper bedreigingen geuit zou hebben. Hier gaat de rechter niet in mee. De rechter oordeelt dat dit alleen zou kunnen als 1) de koper inderdaad bedreigingen had geuit en 2) dat die bedreigingen van zodanig ernstige aard zouden zijn dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de koper nog nakoming zou eisen van de verkoper. Deze aard en ernst zijn volgens de rechter onvoldoende feitelijk onderbouwd. Uit de mails van de koper is ook geen (enkele) bedreiging te lezen.

Nakoming van de overeenkomst is niet meer mogelijk omdat de speedboot reeds verkocht is waardoor de verkoper de schade moet vergoeden. De schade bestaat onder meer uit het bedrag dat nodig is om de koper in een vergelijkbare positie te brengen als wanneer de verkoper wel zijn verplichtingen was nagekomen.

Aangezien het taxatierapport de hoogte van het aankoopbedrag van 9000 euro voor de speedboot verdedigt, hanteert de rechter dit als uitgangspunt van de schade.

Oordeel

De rechter gaat volledig mee met de koper van de speedboot. Hij veroordeelt daarom de gedaagde (verkoper) tot betaling van het verschil van de aankoopprijs (€ 4.350), de taxatiekosten (€ 378,-), de buitengerechtelijke incassokosten (€ 560,-) en de proceskosten (begroot op € 819,01).

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we naar de onderstaande link:
Rechtbank Midden Nederland, uitspraak 21-12-2016, zaaknummer 5303408

Tot slot

In dit geval heeft het grote gevolgen voor de verkoper. Hij heeft ongeveer € 500,- meer ontvangen door het hogere bod, maar moet nu een schadevergoeding betalen van ruim € 6.000,-. Denk er dus aan dat je niet zomaar van een overeenkomst af kan, ook niet via Marktplaats.

Heeft u ook een dergelijk conflict? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.