• Schijnzelfstandige of zelfstandige

  Schijnzelfstandige of zelfstandige

  De discussie of er sprake is van een overeenkomst van opdracht is of een arbeidsovereenkomst houdt ons al jaren in de greep. Soms werken mensen onder een overeenkomst van opdracht, maar is er weinig tot geen zelfstandigheid mogelijk. Na het zogenoemde Deliveroo arrest is er geoordeeld dat er bij Deliveroo sprake was van een arbeidsovereenkomst

  Read more
 • Werkgever wil arbeidsovereenkomst beëindigen van ongemotiveerde werknemer

  Werkgever wil arbeidsovereenkomst beëindigen van ongemotiveerde werknemer

  Casus Een nieuwe werknemer toont volgens de werkgever niet genoeg inzet op zijn werk. Ondanks herhaalde gesprekken met leidinggevenden zit er geen verbetering in de werkhouding. Daarom wil de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Zo is de werknemer weinig aanwezig op kantoor. Het hoort bij zijn commerciële (buiten)functie dat hij veel klantenbezoeken aflegt, waardoor hij zijn

  Read more
 • Uitbetaling vrije dagen na einde arbeidsovereenkomst

  Uitbetaling vrije dagen na einde arbeidsovereenkomst

  Drie oud-werknemers eisen uitbetaling van extra vrije dagen waar ze volgens de cao recht op hebben. De oud-werkgever heeft deze bepaling over het hoofd gezien en inmiddels een compensatie uitgekeerd aan de huidige werknemers. De rechter beslist dat de oud-werkgever de nog niet uitgekeerde vrije dagen ook nog moet uitbetalen aan de oud-werknemers. De werkgever

  Read more
 • Logopediepraktijk ontbinden of opzeggen?

  Logopediepraktijk ontbinden of opzeggen?

  Een logopedie maatschap gerund door twee maten wordt door een brief opgezegd. In de maatschapsovereenkomst is een opzegtermijn van 6 maanden opgenomen. In het half jaar na de opzeggingsbrief vinden er een aantal zaken plaats die niet passen binnen een nette afwikkeling van de overeenkomst. Casus: De logopedist (eiser) zegt de maatschap op per 1

  Read more
Call Now Button