Is het non-concurrentiebeding en het boetebeding opgenomen in deze vaststellingsovereenkomst?

Is het non-concurrentiebeding en het boetebeding opgenomen in deze vaststellingsovereenkomst?

In een vaststellingsovereenkomst worden belangrijke zaken opgenomen rondom ontslag waarmee beide partijen hebben ingestemd. Belangrijk voor het verkrijgen van een uitkering is, dat het initiatief bij de werkgever ligt en er geen dringende reden voor het ontslag bestaat (ontslag op staande voet). Een ontslag met een vaststellingsovereenkomst kan nodeloze juridische procedures voorkomen. Deze wijze van

Read more