Uitbetaling vrije dagen na einde arbeidsovereenkomst

Uitbetaling vrije dagen na einde arbeidsovereenkomst

Drie oud-werknemers eisen uitbetaling van extra vrije dagen waar ze volgens de cao recht op hebben. De oud-werkgever heeft deze bepaling over het hoofd gezien en inmiddels een compensatie uitgekeerd aan de huidige werknemers. De rechter beslist dat de oud-werkgever de nog niet uitgekeerde vrije dagen ook nog moet uitbetalen aan de oud-werknemers. De werkgever

Read more