Deskundig, persoonlijk en ontzorgend

Kwaliteit staat voorop bij Blue Ocean Juristen. Wij ontzorgen met recht. Hierbij garanderen wij zeer concurrerende tarieven. Dit realiseren wij door unieke samenwerkingen en door niet meer te factureren dan noodzakelijk.

Daarin bieden wij uiteraard transparantie. Hieronder worden onze tarieven uiteengezet. Het eerste contact is gratis. Hierbij inventariseren we de zaak en maken een kosteninschatting. Wij leggen ons plan van aanpak aan u voor en vragen hiervoor uw akkoord.

Tarieven Blue Ocean Juristen

Kwaliteit staat voorop bij Blue Ocean Juristen. Wij ontzorgen met recht. Hierbij garanderen wij zeer concurrerende tarieven. Dit realiseren wij door unieke samenwerkingen en door onze efficiënte en kundige werkwijze.

Onze tarieven zijn:

Tarieven incasso

De incassotarieven zijn wettelijk vastgesteld. Deze tarieven nemen wij over als uitgangspunt en zal altijd ons maximum zijn. Door onze klantgerichte benadering is wordt dit tarief veelal niet gebruikt als starttarief, maar zijn dit de kosten voor uw debiteur bij hardnekkige weigering van betalen.

Incassotarieven

Abonnement diensten

Door de behoefte bij onze klanten hebben we ook de mogelijkheid gecreëerd om door middel van abonnementsvormen gebruik te maken van onze diensten. Hierdoor is het mogelijk om voor een laag maandelijks tarief gebruik te maken van gratis diensten en voor andere diensten standaard korting te ontvangen.

Blue Ocean Juristen heeft als doel om een waardevermeerdering te creëren voor haar klanten. Een belangrijke bijdrage aan dit doel is om de drempel naar de jurist zo laag mogelijk te houden. Daarom werkt Blue Ocean Juristen met verschillende abonnementsvormen. Zowel tegen een 0-euro tarief als een minimale bijdrage per maand. Hierdoor gaat Blue Ocean Juristen een commitment met haar klant aan en komt de dienstverlening van Blue Ocean Juristen tot volle nut.

Uiteraard kunnen we ook op incidentele basis uw belangen behartigen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en laat u overtuigen door onze meerwaarde voor uw organisatie.

Hieronder vindt u de abonnementen die Blue Ocean Juristen aanbiedt. Via deze knoppen komt u bij de Blue Ocean tarieven.

Incasso abonnement

Alle diensten betreffende incasseren gebundeld.

Rechtshulp abonnement

Juridische bijstand altijd paraat. Gereduceerde tarieven.

  • Een offerte op basis van uw specifieke organisatie?

    Neem direct contact met ons om uw wensen te bespreken

  • Maatwerk offerte aanvragen