Heb je recht op een transitievergoeding als je aan een nieuwe baan begint voordat je oude contract is afgelopen?

Heb je recht op een transitievergoeding als je aan een nieuwe baan begint voordat je oude contract is afgelopen? Het oude arbeidscontract is al opgezegd door de werkgever, maar nog voordat het zover is heeft de werknemer een nieuwe baan gevonden. Heel erg fijn natuurlijk en helemaal omdat de werknemer een maand eerder kan starten dan zijn oude contract afloopt. Maar hoe gaat dat met de transitievergoeding?

Casus

De oud-werknemer van een Rotterdams architectenbureau heeft een aantal tijdelijke contracten gehad. De voorlaatste liep af op 31 september 2019, maar deze kreeg een verlenging tot 31 december 2019. Daarna zou het contract van rechtswege eindigen.

Uit een e-mail van de werkgever bleek dat het contract niet verder verlengd zou worden. Hij is toen op zoek gegaan naar een nieuwe baan. Met succes, want hij vindt een nieuwe baan voordat zijn contract eindigt. Sterker nog, zijn nieuwe werkgever ziet graag dat hij per 1 december 2019 in dienst komt. Een maand eerder dan het oude contract zou aflopen. De oud-werknemer zegt zijn contract op per 1 december en gaat aan de slag bij zijn nieuwe werkgever.

Wel heeft hij nog e-mail contact met de financiële afdeling. Deze bevestigt na een vraag over afwikkeling van de financiën dat de oud-werknemer recht heeft op een transitievergoeding van €1.530,-, omdat hij langer dan twee jaar in dienst is geweest.

Transitievergoeding

De oud-werknemer claimt dat hij recht heeft op een transitievergoeding om twee redenen.

  • Enerzijds omdat de financiële afdeling dit heeft toegezegd en de oud-werknemer alleen naar een nieuwe baan is gaan zoeken omdat het contract niet verlengd zou worden.
  • Anderzijds omdat bij het aangaan van nieuw werk zijn positie op de arbeidsmarkt verslechterde en de economische onzekerheid is gestegen. Zijn nieuwe baan betreft een tijdelijk contract van 7 maanden. Een transitievergoeding is ervoor om zulke situaties op te vangen, aldus de werknemer.

Verweer

De werkgever gaat in verweer en geeft aan dat de financiële afdeling van het bedrijf niet op de hoogte was van de situatie. Deze heeft niet meegekregen dat de oud-werknemer zelf zijn arbeidscontract tussentijds heeft opgezegd. Naderhand heeft de financiële afdeling hier contact over gehad met de oud-werknemer.

Beoordeling

De rechter kijkt naar twee door de werknemer aangedragen punten:

  • Is de arbeidsovereenkomst beëindigd op een manier zoals is aangegeven in het wetsartikel over transitievergoedingen (artikel 7:673 lid 1 BW)? en
  • Mocht de oud-werknemer afgaan op hetgeen hem gemaild is over de transitievergoeding door de financiële afdeling?

Als de arbeidsovereenkomst beëindigd was van rechtswege op 31 december 2019 en er geen nieuw contract was gekomen vanuit de werkgever dan was er recht op een transitievergoeding. Nu heeft de oud-werknemer zelf het contract tussentijds beëindigd en dit is geaccepteerd door de werkgever.

De oud-werknemer was op de hoogte van de posities in het bedrijf. Daarmee wist hij dat de medewerker van de financiële afdeling niet verantwoordelijk is voor personeelszaken. Hierdoor had de oud-medewerker kunnen inzien dat de financiële afdeling niet op de hoogte was van het tussentijds opzeggen van een arbeidscontract.

Beslissing

De rechter kent de transitievergoeding niet toe en veroordeelt de oud-werknemer in de proceskosten.

Tenslotte

Is er onduidelijkheid ontstaan over een ontslagzaak en de daarbij horende transitievergoeding? Dan staan wij u graag bij. Onze arbeidsjurist is op de hoogte van de laatste wijzigingen rondom transitievergoedingen en ontslagrecht. Neem contact op als wij iets voor u kunnen betekenen.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2020, zaaknummer 8294776 \ VZ VERZ 20-1278