Trouwjurk: handgemaakt of niet?

Een aangekochte trouwjurk lijkt niet handgemaakt in eigen atelier te zijn. Terwijl op de  website gesproken wordt over op de hand gemaakte trouwjurken. Krijgt de bruid haar geld terug?

Casus

Een bruid koopt eind maart 2018 een op de hand gemaakte trouwjurk voor € 1.150,00 bij de gedaagde. De jurk wordt gemaakt in eigen atelier en daarom kan deze naar wens worden gemaakt en aangepast.

Begin juni 2018 klaagt de bruid over de kwaliteit van de jurk en over bedrog. De bruid heeft haar jurk door drie coupeuses laten beoordelen en deze geven allen aan dat de bruidsjurk confectie is van Chinese afkomst.
Op 11 juni 2018 biedt de verkopende partij aan de jurk te zullen laten herstellen of met spoed een nieuwe jurk te laten maken als dit de eigen coupeuse van de bruid niet lukt.
15 juni stuurt de bruid een brief waarin zij de koopovereenkomst wegens bedrog vernietigt.

Eis

De koopovereenkomst moet vernietigd worden wegens bedrog en de verkopende partij moet het aankoopbedrag terug betalen inclusief de geleden schade. Samen zou dit neerkomen op € 2.275,00. Dit omdat in de koopovereenkomst staat dat de jurk in eigen atelier op maat met de hand gemaakt zou worden.

Verweer

De verkopende partij geeft aan geen bedrog te hebben gepleegd. Er zijn geen dingen beloofd die niet nagekomen zijn en de bruid heeft de jurk ook niet onder dwang gekocht. Ook geeft zij aan dat er nergens staat dat de jurk in een Nederlands atelier gemaakt zou worden. Wel staat op de website vermeld dat de jurk in “ons atelier” gemaakt wordt. Daarbij is ook te lezen dat ze voor het maken van de trouwjurken samenwerken met een gespecialiseerd atelier. Hierbij staat niet vermeld waar dit atelier zich bevindt.

De gedaagde gaat in verweer tegen het feit dat de jurk niet met de hand zou zijn gemaakt.

Beoordeling

De rechter beoordeelt dat de gedaagde geen bedrog heeft gepleegd, omdat zij niks verzwegen heeft en geen onwaarheden heeft verteld.
Daarnaast heeft de gedaagde genoeg onderbouwd dat er niet staat dat de jurk in een atelier in Nederland gemaakt zou worden. Ook op de website is dit niet terug te vinden, er staat alleen dat ze met een gespecialiseerd atelier samenwerken.

Ook heeft de gedaagde genoeg aangetoond dat de jurk geen standaard confectie is, maar met de hand op maat gemaakt. De eiseres heeft niet genoeg aangetoond dat dit niet zo zou zijn. Er is geen bewijs overlegd vanuit de door haar in de arm genomen coupeuses.
Het beroep op bedrog gaat hierdoor niet op. Omdat de eiseres zich niet heeft beroepen op non-conformiteit en/of wanprestatie hoeft daar ook niet verder naar gekeken te worden.

De eiseres wordt bij de uitkomst in haar nadeel veroordeeld in de proceskosten.

Beslissing

De rechter wijst de vordering af en veroordeelt de eiseres in de proceskosten. Deze worden aan de kant van de gedaagde begroot op €100,00 aan reis- en verletkosten.

De kosten na dit vonnis zijn €50,00 aan salaris gemachtigde, verhoogd met een bedrag van €68,00 aan explootkosten.

Tenslotte

Heeft u ook een juridisch geschil? Wij staan voor u klaar met onze kennis om u van dienst te zijn. Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies bij uw zaak.