Tweedehands auto kopen niet zonder risico?

Een klant koopt een tweedehands auto waaraan al gebreken zijn gebleken. De verkopende partij belooft deze gebreken bij de geplande APK te herstellen, maar blijkt dit niet te hebben gedaan. Kan de klant deze koopovereenkomst ontbinden?

 

Situatie

De klant koopt een tweedehands auto uit de BMW 1-serie, met bouwjaar 2007 en een kilometerstand van 228.197. Bij de proefrit constateert hij een aantal gebreken. Ook miste de cruise control die wel vermeld staat in de advertentie. Verder is de klant tevreden en besluit tot koop over te gaan met inruil van zijn oude auto. Hij koopt de auto voor €5.450,00, maar ruilt zijn oude auto in voor €3.825,00 waardoor hij nog €1.625,00 betaalt aan de verkopende partij. Diezelfde dag neemt hij de auto mee, maar laat in een WhatsApp bericht  aan de verkopende partij weten dat er een lampje op het dashboard gaat branden. De auto gaat die week nog voor APK bij de verkopende partij en deze laat weten dat het goed komt. De koper vraagt bij een bevriende automonteur na wat het lampje betekend en laat aan de verkopende partij weten dat de roetfilter vervangen moet worden. De verkopende partij appt terug: “Komt goed. Zie je donderdag met APK.”

De APK is diezelfde week uitgevoerd en de auto is goed gekeurd. Uit het rapport blijkt dat er een reparatie is uitgevoerd ten aanzien van “overmatige olielekkage”.

Een aantal dagen later stuurt de klant een ingebrekestelling naar de verkopende partij met daarin een lijst geconstateerde gebreken en een verzoek om deze binnen 14 dagen kosteloos te herstellen of een nieuwe auto te leveren.

Herstel blijft uit. Na 16 dagen stuurt de klant een schriftelijke verklaring dat hij de koopovereenkomst buitengerechtelijk ontbindt. Hij verkoopt de auto aan een ander ruim 4 maanden na aanschaf voor een veel lager bedrag dan hij hem heeft ingekocht.

 

Eis

De klant eist onder andere dat de rechter verklaart dat de koopovereenkomst buitengerechtelijk is ontbonden. In totaal eist de klant ook een schadevergoeding van €3.839,62 opgebouwd uit het verschil in aankoop en verkooprijs met een aftrek van een gebruikersvergoeding, APK kosten die de verkopende partij op zich zou nemen en buitengerechtelijke incassokosten. De klant geeft aan dat de verkopende partij tekort is geschoten in de nakoming van de koopovereenkomst, namelijk een non-conforme auto te leveren. De klant had al gebreken geconstateerd, deze zijn bij de APK niet opgelost en naderhand vertoonde de auto nog meer gebreken. De verkopende partij is in verzuim geraakt nadat hij niet binnen de gestelde termijn  in de ingebrekestelling de auto heeft hersteld.

 

Verweer

De verkopende partij geeft aan dat de auto wel aan de overeenkomst voldeed. De klant was op de hoogte van de gebreken aan de auto, maar hij heeft de gok toch genomen. De verkopende partij geeft aan dat er niet is afgesproken dat de APK kosteloos door hen zou worden gedaan, maar dat daaruit voortvloeiende reparaties door hen zouden worden bekostigd.

 

Beoordeling

De rechter beoordeeld dat de verkopende partij zijn verplichtingen niet is nakomen om tijdens de APK de bekende gebreken te verhelpen. Hij had tenminste het roetfilter moeten vervangen, omdat hij hierin heeft toegestemd middels WhatsApp.

Ook is de verkopende partij in verzuim gekomen door niet te reageren op de toegestuurde ingebrekestelling met betrekking tot het roetfilter. Op basis van dit verzuim mag de klant de koopovereenkomst ontbinden.

Afgewezen wordt de vordering van €90,- APK kosten, omdat niet vastgelegd is dat de verkopende partij deze zou betalen.

 

Oordeel

De rechter verklaart dat de koopovereenkomst buitenrechtelijk is ontbonden, vanaf het moment dat de 14 dagen uit de ingebrekestelling verstreken zijn.

De rechter veroordeelt de verkopende partij tot betaling van het verschil in aankoop en verkoopprijs minus de door klant berekende gebruikersvergoeding (te weten €2.932,12) te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum ontbinding contract.

De rechter veroordeelt de verkopende partij tot het betalen van buitengerechtelijke incassokosten en de gemaakte proceskosten van de klant (te weten €479,00).

De rechter wijst het verzoek tot terugbetaling van de APK af, omdat niet is vastgelegd dat de verkopende partij dit zou betalen.

 

Tenslotte

In dit geval heeft een ingebrekestelling de klant bijzonder goed geholpen om de koopovereenkomst te ontbinden. Wilt u hulp bij het opstellen van een ingebrekestelling of bij het ontbinden van een overeenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Om de hele uitspraak van de rechter te lezen, klik hieronder:
Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland op 25-07-2018 zaaknummer 6824298