Tweetrapsingebrekestelling

Wat als de onderaannemer niet aangeeft dat hij zijn werk gaat herstellen? Moet je dan nog wachten tot er een redelijke termijn is verstreken om alsnog te herstellen? In deze rechtszaak komt de tweetrapsingebrekestelling terug.

Feiten

Tussen de aannemer en de onderaannemer is een overeenkomst van onder aanneming tot stand gekomen. De onderaannemer gaat in de badkamer van de opdrachtgever het tegelwerk doen.

Naar aanleiding van klachten hebben de aannemer en de onderaannemer het werk geïnspecteerd. Hierbij heeft de onderaannemer aangeboden een aantal tegels te vervangen. Volgens de aannemer is dit niet voldoende en moet al het tegelwerk vervangen worden.

Op 23 mei 2022 is de onderaannemer in gebreke gesteld en is hij gesommeerd om de werkzaamheden uiterlijk 10 juni af te ronden. Belangrijk in deze zaak is dat de aannemer ook een uiterlijke termijn heeft gegeven (27 mei 2022) om te bevestigen dat hij de herstelwerkzaamheden gaat uitvoeren.

De onderaannemer heeft niet gereageerd binnen de gestelde termijn van 27 mei 2022, maar heeft wel (na 27 mei) aangegeven het werk op te kunnen lossen op zijn kosten en dat hij op 2 juni zou beginnen.

Tweetrapsingebrekestelling

Als achtergrond is het goed om te weten dat als de uitvoerende partij het werk niet juist heeft uitgevoerd, dat deze partij dan de mogelijkheid moet krijgen om dit te herstellen. Hiervoor kan de opdrachtgever gebruik maken van een ingebrekestelling. Hierin geef je de gebreken aan en geef je een redelijk termijn om deze gebreken op te lossen. Een opdrachtnemer is pas na deze termijn in verzuim en dan kan de opdrachtgever aanspraak maken op schadevergoeding.

De rechter oordeelt dat in sommige gevallen een redelijke termijn lang kan duren en het afwachten van de volledige termijn zonder dat herstel plaatsvindt, tot (extra) schade kan leiden. Dan mag de opdrachtgever in een dergelijk geval gebruik maken van een ‘getrapte ingebrekestelling’. Wat inhoudt dat hij 1). een (korte) termijn voor wederpartij geeft waarbinnen deze moet toezeggen de geconstateerde gebreken te herstellen en 2.) een (langere) termijn voor de wederpartij waarbinnen de gebreken moeten zijn hersteld, in dit geval uiterlijk vrijdag 10 juni 2022.

Wanneer er binnen de eerste termijn niet gereageerd wordt oordeelt de rechter dat de redelijkheid en billijkheid en de omstandigheden van het geval met zich mee brengen dat het verzuim ook dan al in treedt.

In dit geval

In dit geval heeft de hoofdaannemer gebruik gemaakt van de tweetrapsingebrekestelling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee stappen:

  • een termijn geven om te reageren op de wens van herstelwerkzaamheden, met een uiterlijke datum van reactie, in deze zaak 27 mei 2022
  • het herstellen van het tegelwerk waaraan ook een termijn is gekoppeld, 10 juni 2022.

De rechter vindt dat vier dagen om te reageren op het verzoek tot herstel van de werkzaamheden een redelijke termijn is. Het zou dus een reden kunnen zijn om schade te verhalen op de onderaannemer.

Echter in deze zaak was vier dagen om te reageren op het verzoek tot herstelwerkzaamheden misschien redelijk volgens de rechter, maar niet wordt vastgesteld dat er (extra) schade zou ontstaan als de hoofdaannemer moest wachten op de langere termijn.

Doordat de onderaannemer vanaf 2 juni het huis niet meer in mocht, heeft deze niet genoeg tijd gehad om de werkzaamheden te herstellen. De onderaannemer wordt hiermee in deze zaak in het gelijk gesteld.

Tenslotte

In deze zaak waren vooral de specifieke omstandigheden van belang. Herken je de situatie in dit blog en heb je juridische hulp nodig? Wij kijken graag met je mee en geven je advies voor vervolg stappen.  

Uitspraak Rechtbank Noord-Holland; 10 mei 2023; zaaknummer 10112266