Vader leidt emotionele schade na ongeluk dochter en echtgenote en eist schadevergoeding

Kan je als vader door getuige te zijn van de gevolgen van een ongeluk van je echtgenote en je kind schadevergoeding eisen voor geestelijke schade? De rechter deed uitspraak.

Casus
De echtgenote en dochter van de eiser komen met de fiets onder een vrachtwagen. De dochter overlijdt en de echtgenote is zwaargewond. Vijf minuten nadat de dodelijke en zwaar gewonde slachtoffer waren overgebracht naar het ziekenhuis komt de echtgenoot/vader (eiser) ter plaatste. Een getuige verklaart dat de eiser verward en wankelend naar de plaats van het ongeval is gelopen. Hij was hevig geëmotioneerd en huilde.

Situatieschets ongeval vrachtwagen_fiets

Bron: rechtspraak.nl

De vrachtwagenchauffeur zal 30 km/u gereden hebben en wel op zijn eigen rijbaan gebleven. Het fietspad van het slachtoffer was ‘versmald’ doordat er zijn aan de rechterzijde lag.

De chauffeur verklaard het volgende:
Ik zag dat voor mij een vrouw met een kind achterop de fiets reed. Ze reed midden op de fietsstrook. Ik hield snelheid in om de vrouw voor te laten gaan. Ik moest namelijk, om het paaltje met de dwangpijl te kunnen passeren, heel iets naar rechts sturen om normaal de bocht te kunnen maken zonder het paaltje te raken met mijn aanhanger. Ik stuurde dus heel iets de fietsstrook op aan mijn rechterzijde. De vrouw reed een meter of 6-7 voor mij op de fietsstrook, gezien vanaf het moment dat ik nog voor het eerste paaltje stond. Ik stuurde nadat ik voldoende ruimte had om met mijn aanhanger de paaltjes te kunnen passeren mijn vrachtwagencombinatie terug. Ik keek hierbij naar rechts. Ter hoogte van de paaltjes passeerde ik namelijk de fiets. Ik zag de vrouw naast me fietsen. Zij reed op dat moment ter hoogte van de achterwielen van de voorwagen. Toen keek ik voor me. Plotseling voelde ik dat ik ergens overheen reed.

Eis
De eiser vordert een verklaring van recht dat de verzekeraar van de vrachtwagenchauffeur zijn geestelijke schade vergoedt van nu en in de toekomst.

Beoordeling
De rechter beoordeelt of de vrachtwagenchauffeur iets te verwijten is, of er daadwerkelijk schade is geleden door de eiser en beoordeeld tevens of het relevant is dat het materiële of immateriële schade is. Ook wordt beoordeeld wat het geestelijk letsel veroorzaakt heeft. De wederpartij stelt dat dit het gevolg is van een rouwreactie en niet als gevolg van de confrontatie met het ongeval. Dit laatste is relevant om te beoordelen of de eiser, als derde, een beroep kan doen op schadevergoeding. Hij is zelf immers niet aangeraden door de vrachtwagen.

Uitspraak
De rechter oordeelt dat gelet op de kwetsbaarheid van de fietser ten opzichte van de vrachtwagen, het zandspoor op de fietsstrook en de wegversmalling ten gevolge van de dwangpijl dat er onvoldoende ruimte was voor de vrachtwagen om veilig te passeren. Door een dergelijke gevaarlijke situatie in het leven te roepen heeft de vrachtwagenchauffeur onrechtmatig gehandeld. Dat de chauffeur is vrijgesproken door de strafrechter doet hier niets aan af. De rechter oordeelt tevens dat het geestelijk letsel het gevolg is van de confrontatie met het ongeval. Het zogenoemde Taxibus-arrest heeft uiteengezet welke vereisten er zijn in een dergelijk geval tot het toekennen van schadevergoeding.

De rechter oordeelt dat de wederpartij aansprakelijk is voor de materiële en immateriële schade die is geleden of in de toekomst nog zal lijden. De verzekeraar van de vrachtwagenchauffeur dient deze schade van de vader/echtgenoot te vergoeden.

Om de gehele uitspraak na te lezen verwijzen we graag naar onderstaande link:

Rechtbank Rotterdam, zaaknummer C/10/477995, 16-12-2015