Waarom algemene voorwaarden ook voor u van belang zijn en waar u aan moet denken bij het opstellen.

Algemene Voorwaarden kunnen wat droog en saai overkomen. En dat is het in feite ook. Het is een opsomming van allerlei bepalingen waaraan jij als bedrijf en/of de klant moet voldoen. Ze lijken totaal onbelangrijk, totdat er iets gebeurt waarbij die opgestelde regels er toe doen. Waarom zijn algemene voorwaarden toch belangrijk?

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

Nee, ze zijn niet verplicht voor een bedrijf. Nergens in de wet staat dat je ze moet hebben, dus waarom zou jouw bedrijf ze wel hanteren? Omdat ze er, in de meeste gevallen, vooral ter bescherming zijn wanneer zaken anders lopen dan gebruikelijk. In de Algemene Voorwaarden noem je de belangrijkste punten op waaraan jij en de klant moet voldoen. Denk hierbij aan, in het geval van een sportschool, hoe een abonnement in elkaar steek: wat is de duur, de kosten en wat krijgt de klant daarvoor. Maar ook kan er in staan hoe de klant zicht hoort te gedragen of niet hoort te gedragen en wat de consequenties zijn als ze niet meegaan in deze regels.

Wettelijke regelgeving

Laat ook eens checken of de Algemene Voorwaarden aan de wettelijke regels voldoen. Ook al zijn ze niet verplicht, uiteraard moet de inhoud wel voldoen aan de wet- en regelgeving van Nederland. Er kunnen dus geen bepalingen in worden opgenomen die door de wet verboden worden. Deze bepalingen zijn nietig of kunnen vernietigd worden. Wat inhoudt dat ze niet van toepassing zijn of ongeldig verklaard kunnen worden.

Rechtszaak

Zo werd deze sportschool eigenaar teruggefloten door een rechter die een andere mening was toegedaan:

Eén van haar sportschool klanten wilde het abonnement stopzetten. Volgens de Algemene Voorwaarden van de sportschool moest dit minimaal drie maanden voor het eind van het contract gebeuren, anders zou het abonnement met weer een jaar verlegd worden. Omdat het abonnement op 31 juli verliep moest de klant het abonnement vóór 1 mei opgezegd hebben. De klant verstuurde de opzegbrief op 30 april, waardoor de brief pas 3 mei bij de sportschool aankwam. Omdat dit buiten de opzegtermijn viel vond de sportschoolhouder dat het abonnement met één jaar verlengd kon worden. Klinkt logisch, maar de rechter oordeelde anders. Rechters kijken niet altijd alleen naar de opgestelde regels, maar ook wat redelijk en billijk is. In dit geval vond de rechter de 2 dagen te laat verwaarloosbaar en stelde hij dat de eigenares geen extra kosten had gemaakt door de “te late” opzegging.

Onze dienstverlening

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van de Algemene Voorwaarden, het checken van bestaande voorwaarden en u juridisch bijstaan bij conflictsituaties. Wij werken graag vanuit een langdurige samenwerking. Meldt u zich aan bij ons om bijvoorbeeld de incasso’s door ons uit te laten voeren, dan kan u tot en met februari gratis uw algemene voorwaarden laten controleren.