Website te laat opgeleverd, wat nu?

Opdrachtgever ontbindt een overeenkomst, omdat hij van mening is dat hij hem voldoende in gebreke heeft gesteld en het lijkt dat het IT-bedrijf niet meer zijn verplichting na zal komen. Staat de opdrachtgever hiermee in zijn recht of had hij het IT-bedrijf  meer gelegenheid moeten geven om de website goed op te leveren?

Casus

Opdrachtgever gaat een overeenkomst aan met het IT-bedrijf tot het (her)bouwen van een website. De overeengekomen prijs voor de opdracht is € 7.590,00. Hiervan betaalt de opdrachtgever vooraf € 3.905,00. Het IT-bedrijf redt de afgesproken opleverdatum van 31 oktober niet, maar gaat daarna nog bezig om het af te maken. Op 28 december is de vierde website versie gereed.

Op deze datum mailt het IT-bedrijf dat er nog een aantal processen afgerond moeten worden en vraagt daarbij om feedback van de opdrachtgever. Verder geeft hij aan geen werkdagen meer te hebben dat jaar, maar wel bereikbaar te zijn per e-mail.

Opdrachtgever maakt daaruit op dat de oplevering van de website niet gerealiseerd kan worden voor of op 31 december. Daarom besluit hij om de overeenkomst te ontbinden en hij gebruikt daarbij de mailwisseling over de oplevering inclusief het e-mailbericht van 28 december als ingebrekestelling.

Eis

Het IT-bedrijf geeft aan geen enkel moment in verzuim te zijn geraakt met de nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever had daarom niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Het IT-bedrijf heeft in rekening gebracht:

€ 4.345,00 welke niet is betaald. In verband met de uitblijvende betaling van dit bedrag is de opdrachtgever tevens rente verschuldigd, tot 18 juni berekend op € 230,07, en € 500,00 aan buitengerechtelijke incassokosten.

Beoordeling

De rechter concludeert dat de opleverdata in de overeenkomst aangemerkt staan als streefdata. Het bouwen van een website is niet als het schilderen van een muur, tussentijds moeten er veranderingen kunnen worden doorgevoerd. De rechter gaat uit van een fatale oplevertermijn van 31 december, omdat 1 januari erna de huidige website niet meer actief is. Er blijkt niet uit de mailwisseling van 28 december dat de fatale datum van 31 december niet gered gaat worden, waardoor het IT-bedrijf niet in verzuim is geraakt.

De opdrachtgever heeft niet voldoende laten zien dat het IT-bedrijf in gebreke is gebleven en daardoor verzuimt heeft de overeenkomst na te komen. De opdrachtgever had een expliciete ingebrekestelling moeten opstellen, waarin de verbeterpunten duidelijk nagelopen moeten worden. Daarbij had de opdrachtgever het IT-bedrijf een redelijk termijn moeten geven, zodat het IT-bedrijf kan reageren en de punten kan oplossen.

Beslissing rechter

De rechter stelt het IT-bedrijf in gelijk en stelt dat deze niet in verzuim is geweest en veroordeelt de opdrachtgever tot het betalen van de openstaande factuur (door een rekenfout gaat dit niet om € 4.345,00 maar om € 7.590,00 – € 3.905,00 =) € 3.685,00 incl. rente. En de opdrachtgever wordt veroordeelt tot het betalen van de proceskosten.

Rechtbank Rotterdam, uitspraak 29-08-2014, zaaknummer 2490548 CV EXPL 13-53951

Tenslotte

Hulp nodig bij het opstellen van een ingebrekestelling? Wij helpen u graag (op weg) en geven u hierin advies. Neem vrijblijvend contact met ons op.