Deze 6 wijzigingen vinden er plaats rondom wet arbeidsmarkt in balans vanaf 1 januari 2020

Op één januari 2020 treedt er een nieuwe wet in werking: Wet arbeidsmarkt in balans. Hierin worden een aantal wijzigingen doorgevoerd die voor u als werkgever belangrijk zijn.
Zo wordt het hebben van vaste medewerkers goedkoper dan het hebben van flexwerkers/0-uren contracten. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Transitievergoeding

Vanaf 2020 kunnen uw werknemers al recht hebben op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Dit geldt ook voor de eventuele proeftijd. Nu moet men minimaal twee jaar in dienst zijn om hier recht op te hebben.
Voor iedereen is de opbouw van de vergoeding gelijk: één derde van een maansalaris. Deze wordt naar rato berekend over niet volledige dienstjaren.
Eerder kregen werknemers die langer in dienst waren een hogere transitievergoeding. Dit is nu verleden tijd. Uiteraard ligt de transitievergoeding wel hoger naarmate werknemers langer in dienst zijn.
Voor kleine werkgevers komt er een regeling tot compensatie van de transitievergoeding, als zij hun bedrijf moeten beëindigen in verband met ziekte of pensionering.

Ontslaggronden

Als u per 1 januari 2020 iemand wilt ontslaan mag dit op verschillende gronden gedaan worden. De zogenoemde cumulatiegrond. Deze omstandigheden uit verschillende ontslaggronden kunnen samen zorgen voor een redelijk ontslag. Wel kan het zijn dat de rechter op grond van dit ontslag een hogere transitievergoeding toekent.

Premiedifferentiatie

De premie voor de WW is nu nog sector afhankelijk, per 1 januari 2020 gaat dit over in een hoge premie voor flexwerkers en een lage premie voor werknemers vast in dienst. Bij Seizoensarbeid kan maatwerk worden toegepast en de premie anders uitpakken.
Bij jongeren onder de 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken geldt de hoge premie niet.

Tijdelijke contracten/vaste contracten

Er komt een verruiming in de regeling rondom het omzetten van een tijdelijk contract naar een vast contract. Vanaf januari 2020 hoeft een tijdelijk contract pas omgezet te worden naar een vast contract na drie jaar en/of na drie contracten (dit laatste blijft hetzelfde). Nu is dit nog twee jaar.
In een CAO kan een bepaling komen over de onderbreking in de keten van drie contracten. Nu is dit standaard 6 maanden, voordat er weer een nieuwe keten ontstaat. Als werkzaamheden niet meer dan 9 maanden per jaar kunnen worden gedaan, kan de onderbreking teruggezet worden naar drie maanden.

Oproepovereenkomst/0-urencontracten

Oproepkrachten moeten vanaf januari 2020 minimaal 4 dagen van te voren worden opgeroepen. De oproepkracht houdt recht op loon als de opdracht binnen die 4 dagen vervalt. De CAO kan nog afwijken van deze regeling en bepalen dat dit tot één dag van te voren is.
Binnen de CAO kan ook worden afgeweken van deze regel als het gaat om seizoensarbeid.

Een oproepkracht moet na één jaar een contract voor een bepaald aantal uur krijgen. Dit aantal uren moet gelijk staan aan het gemiddelde aantal uur dat de oproepkracht in die 12 maanden voor u werkte.

Payrolling

Mensen op basis van payrolling in dienst hebben wordt duurder. De arbeidsvoorwaarden van deze groep wordt gelijkgetrokken met de voorwaarden van de werknemers die in dienst zijn van de werkgever. Ook krijgen zij recht op een pensioenregeling.

Tenslotte

Een jurist nodig rondom arbeidrecht? Blue Ocean Juristen richt zich op de (kleine) ondernemer. Wij staan u als werkgever graag bij rondom verbintenissenrecht (overeenkomsten en contracten) en arbeidsrecht. Zo kunnen wij u helpen rondom de bepaling van transitievergoeding en uw contracten opstellen of controleren. Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

https://bit.ly/2qxRwaI