Yuri van Gelder verliest het kort geding

De rechter stelt Yuri van Gelder in het ongelijk. De rechter komt nog met een nadere motivering. Maar Yuri van Gelder zal dus niet deelnemen aan de finale aanstaande maandag.  

Bij het kort geding in Arnhem was Yuri van Gelder zelf aanwezig. Hij gaat in op de uitnodiging van de rechter om zelf uit te leggen wat er de bewuste nacht gebeurd is. De advocaten van beide partijen hebben verslag gedaan van hun zienswijze. De vraag die voorlag was of Yuri van Gelder weggestuurd had mogen worden van de Olympische Spelen of niet.

De turner eiste dat NOC*NSF alles in het werk stelt om Van Gelder maandag alsnog te laten deelnemen aan de finale in Rio de Janeiro.

Daarnaast wil de turner de kosten van het vliegticket naar Rio vergoed hebben. Er wordt verzocht om een dwangsom van € 150.000,- als NOC*NSF deze verplichtingen niet nakomt.

Bij de zitting is duidelijk een verschil van mening zichtbaar tussen de partijen of er nu duidelijke regels waren. NOC*NSF stelt dat de regels vanzelfsprekend duidelijk maken dat het gedrag van de turner ontoelaatbaar waren. Hellingman, de advocaat van Yuri van Gelder, stelt juist dat onduidelijk is wat nou precies de regels zijn en dat het gedrag van de turner een uitsluiting van de finale niet rechtvaardigt.

In een betoog haalt Hellingman nog fel uit naar de trainer van de turner. Uit de zitting blijkt ook dat de trainer een belangrijke rol had in de beslissing van het NOC*NSF. De advocaat van de turner stelt dat de trainer zelf naar Nederland had moeten vliegen in plaats van de turner weg te sturen. Hierop reageert de advocaat van NOC*NSF weer dat deze aantijging onder de gordel is en ongepast.

Aan het einde van de zitting heeft Yuri van Gelder de keuze tussen een kop-staart uitspraak (zonder motivering) of een uitspraak met direct een motivering hierop. Doordat een kop-staart uitspraak eerder zal zijn kiest de aanklager hier voor.

Enkele citaten uit de rechtszitting:

Advocaat Yuri: „Van Gelder kwam samen met Jeffrey Wammes om 5u08 in de ochtend terug in het olympisch dorp. Hij was niet dronken en maakte niemand wakker. Hij had in totaal hooguit 5 biertjes gedronken. Daarna heeft hij goed uitgerust, waardoor hij de ochtendtraining miste.”

Advocaat Yuri: „Van Gelder is de ware kampioen, hij is fit en wil meedoen. Over drinken van alcohol of uitgaan staat niets in de overeenkomst tussen de NOC*NSF.”

Advocaat NOC*NSF: „Coach appte naar Yuri: niet drinken en rond 12 uur thuis, je zit nog in het toernooi. Yuri stuurde terug: komt goed, wordt een uurtje later.”

Advocaat NOC*NSF: „Yuri heeft een behoorlijk aantal gesponsorde Desperados gedronken. Volgende dag volgde een warrig verhaal over stapavond in een club. Team vroeg hem of dat gedrag wel verstandig was. Yuri zei daarop: ik heb er schijt aan.”

Advocaat NOC*NSF: „Yuri is niet gekidnapt. Het zou negatief zijn om hem langer in het olympisch dorp te houden, dus is er een vlucht geregeld.”

Yuri van Gelder: „Ik heb inderdaad een aantal biertjes gedronken in Holland Heineken House. Na een geslaagde kwalificatie vind ik het logisch om felicitaties in ontvangst te nemen.”

Yuri van Gelder: „Geen idee waar het verhaal vandaan komt dat ik herrie heb gemaakt. Ik en Jeffrey Wammes zijn geluidloos naar binnen gegaan. Daarna ben ik in bed knock out gegaan en werd niet meer wakker van de wekker.”

Yuri van Gelder: „Ik miste de ochtendtraining vanwege vele appjes na de wedstrijd. Normaal gesproken train ik de dag erna nooit.”

Advocaat Yuri: „Er is niet sprake van recidive of ene grove overtreding….. Ze hadden duidelijke afspraken moeten maken. Een aapje is hooguit een advies.”

Uitspraak

De rechter wijst de vordering van Yuri van Gelder af. Motivering volgt volgende week. De eiser wordt veroordeeld in de proceskosten. De proceskosten voor NOC*NSF die door eiser betaald moeten worden is begroot op € 1.435,-.