Zwangere vrouw met openstaande boete dient niet opgesloten te worden

Een zwangere vrouw die een openstaande boete niet heeft betaald, zou niet opgesloten moeten worden in de gevangenis.

Dit zegt Gerrit van de Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP in het NCRV programma De Monitor. Hij geeft aan dat detineren veel stress geeft en dit een risico is voor het ongeboren kind. Deze gevolgen staan volgens Van de Kamp niet in verhouding tot een openstaande rekening.

Het uiterste dwangmiddel van de overheid om een burger te dwingen tot het betalen van een boete is ‘gijzeling’. Hierbij wordt de burger opgesloten in een huis van bewaring om hem of haar te dwingen de boete te betalen. Het dient niet als vervanging van de boete, maar als een pressiemiddel. Deze ‘gijzeling’ mag maximaal 7 dagen duren per zaak.

De officier van justitie dient een ‘gijzeling’ bij de kantonrechter aan te vragen. Er is dus een toewijzing nodig van de kantonrechter, maar er wordt geen uitzondering gemaakt voor zwangere vrouwen.

De kantonrechter beslist tijdens de zitting of de burger ‘gegijzeld’ kan worden en voor hoe lang. Indien de kantonrechter dit toewijst is er geen mogelijk tot het in beroep gaan.

Een politie dient een dergelijke uitspraak uit te voeren. De politievakbonden zijn van mening dat hiermee het draagvlak van de politie in gedrang komt en roept de politiek op dit door wetgeving te voorkomen.